ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

นโยบายรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

1.บริษัทรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า

(มอเตอร์ 5 ปีสำหรับเครื่องสกัดน้ำผลไม้ และมอเตอร์ 2 ปีสำหรับเครื่องปั่นน้ำผลไม้)

2.บริษัทรับประกันสินค้าในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น โดยจะดำเนินการแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

เงื่อนไขการไม่รับประกัน

1.ใช้งานสินค้าผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์

2.ความผิดพลาดจากผู้ใช้เองเช่นการหล่น กระแทก เปียกน้ำ

3.ใช้กับระบบไฟฟ้าที่ไม่ใช่ 220V/1P/50Hz หรือระบบไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้าผิดปกติ เช่นไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก

4.ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ฯลฯ

5.มีการดัดแปลงหรือแก้ไขตัวสินค้าโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท

6.ไม่ได้ลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายใน 10 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า

 

ติดต่อศูนย์บริการ โทร : 02-2943211